ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs

Jes.58:11

Tas Kungs tevi vadīs bez mitēšanās un pieēdinās tavu dvēseli tuksnesī.