pirmdiena, 2018. gada 22. janvāris

Ps.44:22

Dievs zina sirds noslēpumus.