pirmdiena, 2018. gada 15. janvāris

Lk.1:50

Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.