svētdiena, 2018. gada 28. janvāris

Jēk.5:11

Jūs Ijaba paciešanu esat dzirdējuši un Tā Kunga galu redzējuši, ka Tas Kungs ir sirdsžēlīgs un apžēlotājs.