trešdiena, 2017. gada 8. novembris

Lk.1:69, 72

Dievs mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt Savu svēto derību.