trešdiena, 2017. gada 18. oktobris

2.Sam.12:9

Kāpēc tad tu esi noniecinājis Tā Kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns Viņa acīs?