piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis

Dan.3:28

Slavēts lai ir .. Dievs, kas sūtījis Savu eņģeli un izglābis Savus kalpus, kuri paļāvās uz Viņu.