piektdiena, 2017. gada 31. marts

Ps.89:10

Tu valdi pār trakojošo jūru; kad jūras viļņi ceļas, Tu tos klusini.