svētdiena, 2017. gada 12. marts

Ebr.6:12

Sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus.