piektdiena, 2016. gada 14. oktobris

Jņ.4:11

Samariete Viņam saka: "Kungs, Tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa; no kurienes tad Tev ir dzīvais ūdens?"