pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs

Ps.104:33

Es dziedāšu Tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu!