piektdiena, 2016. gada 6. maijs

Sal.pam.15:1

Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu.