svētdiena, 2016. gada 8. maijs

Rom.12:11-12

Esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.