piektdiena, 2016. gada 27. maijs

Ps.74:21

Lai apspiestais neaiziet vīlies un apkaunots, lai zemais un nabags slavē Tavu Vārdu!