pirmdiena, 2016. gada 30. maijs

Mt.28:20

Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.