ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Mk.16:15

Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."