ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Mk.13:31

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.