otrdiena, 2016. gada 31. maijs

Jņ.15;12

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.