svētdiena, 2016. gada 8. maijs

Jer.20:13

Dziediet Tam Kungam, slavējiet To Kungu! Jo Viņš izglāba nabaga cilvēka dzīvību no ļaundaru rokas!