piektdiena, 2016. gada 20. maijs

Ef.4:25

Atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko.