pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Ec.16:62

Es apstiprināšu Savu derību ar tevi, lai tu atzīsti, ka Es esmu Tas Kungs,