svētdiena, 2016. gada 15. maijs

Ebr.13:9

Ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā.