trešdiena, 2016. gada 18. maijs

3.Moz.19:2

Topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!