svētdiena, 2016. gada 1. maijs

2.Tim.2:8

Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem.