piektdiena, 2016. gada 20. maijs

2.Moz.23:1

Nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot viltus liecību.