piektdiena, 2016. gada 27. maijs

2.Kor.12:9

Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.