pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Ps.118:8

Labāk ir paļauties uz To Kungu nekā cerēt uz cilvēkiem!