ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Mal.3:6

Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos.