pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

2.Tim.1:13

Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū.