pirmdiena, 2015. gada 31. augusts

Mk.6:2-3

Daudzi, Viņu dzirdēdami, izbrīnījās un sacīja: "No kurienes Viņš to ņēmis? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no Viņa rokām? Vai Viņš nav namdaris, Marijas dēls.