pirmdiena, 2015. gada 10. augusts

1.Sam.14:6

Tam Kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru vai nu ar daudz, vai arī ar maz ļaudīm.