trešdiena, 2015. gada 17. jūnijs

Joz.24:17

Tas Kungs mūs sargājis visos ceļos, pa kuriem Viņš mūs ir vadījis.