trešdiena, 2015. gada 1. aprīlis

Ps.99:5

Cildiniet To Kungu, mūsu Dievu! Krītiet ceļos Viņa kāju pamesla priekšā! Tiešām, Viņš ir svēts!