piektdiena, 2015. gada 17. aprīlis

Jēk.4:12

Viens ir likuma devējs un soģis, kas var glābt un pazudināt; bet kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāku?