otrdiena, 2015. gada 3. februāris

Jes.11:2

Pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.