piektdiena, 2015. gada 9. janvāris

Jēk.4:8

Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis!