ceturtdiena, 2014. gada 25. septembris

2.Kor.1:20

Cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā jā, tāpēc caur Viņu mūsu āmen Dievam par godu.