svētdiena, 2014. gada 24. augusts

Atkl.19:7

Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu.