pirmdiena, 2014. gada 19. maijs

Ef.1:12

Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību.