ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs

1.Pēt.2:3

Jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs.