svētdiena, 2014. gada 9. februāris

Ps.2:12

Svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!