ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris

Rom.12:10

Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.