svētdiena, 2014. gada 19. janvāris

Joēla 4:16

Tas Kungs būs patvērums Savai tautai un stipra pils Israēla bērniem.