ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

Cah.10:2

Zīlnieki pravieto melus; tie sludina izdomātus melu sapņus, un viņu mierinājums ir bez nozīmes.