pirmdiena, 2013. gada 16. septembris

Jes.46:12-13

Uzklausaities, jūs cietsirdīgie, kas esat tālu no taisnības! Es Savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā nav vairs tālu.