pirmdiena, 2013. gada 23. septembris

Ef.6:10

Topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.