pirmdiena, 2013. gada 9. septembris

Ebr.9:15

Viņš ir Jaunās Derības starpnieks.