svētdiena, 2013. gada 29. septembris

Ebr.4:1

Kamēr apsolījums ieiet Viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis.