pirmdiena, 2013. gada 30. septembris

Cah.8:16

Runājiet patiesību cits ar citu!