piektdiena, 2013. gada 27. septembris

Ap.d.13:32

Mēs jums sludinām, ka Dievs, Jēzu uzmodinādams, mūsu bērniem piepildījis solījumu, ko Viņš tēviem devis.